K4 Hodonín

sportovní karate klub

KDO JSME?

Hodonínský
sportovní klub karate

Vítejte na oficiálních webových stránkách sportovního klubu karate K4. Působíme v Hodoníně – malém městečku v srdci jižní Moravy u hranice se Slovenskem. Zaměřujeme se na všeobecný rozvoj dětí a sportovní zápas (kumite).

Číst dále
TRENÉŘI

Náš tým

Nabízíme ochotu a kamarádský přistup.

Ing. Ján Jordan

Předseda klubu, organizátor, trenér

Vicemistr ČR v kumite 2003, 2004

Mgr. Samuel Kubina

Místopředseda klubu, hlavní trenér

Mistr ČR v kumite 2008, 2013, tvorba koncepce tréninků, roční tréninkové cykly, tréninkové plány.

Aneta a Dominika Šabovi

Trenérky

Reprezentantky ČR v kata

FILOZOFIE

Jak trénujeme?

Řídíme se konceptem tzv. TRÉNINKU PŘIMĚŘENÉHO VĚKU DÍTĚTE, kde je hlavním cílem VŠESTRANNÝ ROZVOJ a až s postupujícím věkem dochází ke specializaci na karate a důrazu na výkonnost.

Především u mladších dětí proto tvoří významnou část našich tréninků všeobecná pohybová příprava, která je základem pro pozdější specifický trénink karate. Co se týká výsledků, je pro nás hlavní vytvořit u dětí kladný vztah ke sportu a největší odměnou bude, pokud z našeho teamu vzejde v budoucnu finalista mistrovství České republiky v seniorské kategorii.

Je ale nutné zmínit, že oproti námi zvolené koncepci existuje i tzv. KONCEPT RANÉ SPECIALIZACE, který sice vede dříve k lepším výsledkům, protože je založen od počátku na drilu a specializovaném tréninku, ale nevede ke všeobecnému rozvoji a z dlouhodobého hlediska dochází dříve ke ztrátě motivace a k horším výsledkům.

Chceme, aby bylo trénování pro děti zábavou, ne povinností.

Tréninkové skupiny

Tréninky u nás probíhají vždy dvakrát týdně, v úterý a v pátek, plus ve čtvrtek pro ty nejstarší. Naše členy rozdělujeme do tří tréninkových skupin:

PŘÍPRAVKA

Tréninková skupina pro začínající karatisty. Tréninky jsou zaměřeny na nácvik základních atletických a gymnastických dovedností s důrazem na rozvoj koordinace, rychlosti, flexibility, ale i silově – vytrvalostních schopností.

Všechny aktivity jsou přiměřené věku dětí a mají za cíl vybudovat u dětí kladný vztah k pohybu a také pohybové dovednosti nezbytné pro pozdější specifický trénink karate.

Pro děti od 6 let.

16:15 – 17:15

POKROČILÍ

Do skupiny pokročilých řadíme ty, kteří prošli přípravkou a bez větších problémů zvládají základní pohybové dovednosti.

V této skupině prohlubujeme všeobecné atleticko-gymnastické pohybové dovednosti a navazujeme již specifičtějším tréninkem karate směřujícím k přípravě na soutěže ve všech disciplínách.

17:15 – 18:15

ZÁVODNÍCI

Skupina složená z nejzkušenějších a nejstarších členů. Karate se věnují na závodní úrovni.

Obsahem tréninků je všeobecná kondiční příprava, specifický karate trénink s důrazem na kumite (sportovní zápas), ale také nácvik relaxace a psychická příprava na soutěže.

Závodění se pro nás stává prioritou, tréninky jsou mu přizpůsobeny. Nikdy však není povinností.

18:15 – 19:30
16:30 – 17:30 čt

NÁBOR

Přidejte se k nám!

NÁBOR BUDE PROBÍHAT OD ÚTERÝ 5. 9. 2023 DO NAPLNĚNÍ KAPACITY vždy na tréninku přípravky od 16:15 do 17:15.

První zkušební trénink je zdarma, a poté, pokud trenér potvrdí, že dítě splňuje předpoklady, obdržíte přihlášku, kterou je nutné pro další trénink odevzdat vyplněnou, a z kapacitních důvodů mít uhrazený poplatek na celou sezónu.

Poplatek na sezónu září 2023 až červen 2024 činí 3500 Kč. Platba je možná jen na účet 115-8230370257/0100, variabilní symbol je rodné číslo, do poznámky uveďte celé jméno.

JAK PŘIJÍT NA PRVNÍ TRÉNINK? Je zapotřebí mít pouze: tepláky nebo kraťasy, tričko, pití. Cvičíme bosky na tatami. Rodič se aktivně tréninku neúčastní, ale může být na první hodině přítomen.

Na dalších lekcích doporučujeme nechat dítě na lekci samotné a učit ho tak samostatnosti.

Kontaktujte nás na Facebooku! 

Na naší facebookové stránce naleznete aktuální informace o dění v klubu, fotografie i videa, podle kterých můžete trénovat, informace k závodům, oddílové oblečení a další.

GYM

Kde nás najdete?

Nacházíme se v 1. patře polyfunkčního domu, adresa:
Měšťanská 4438/62
69501, Hodonín
naproti restaurace Morava.

Trénujeme na tatami – sportovní podložce určené pro všechny bojové sporty.
Tělocvična je vybavena nejrůznějšími pomůckami jako jsou boxovací pytle, žíněnky, balóny a branky, mety, žebříky, obruče, činky a medicine bally, bosu, pěnové tyče a mnoho dalšího.
Součástí zázemí je šatna, wc a malá kuchyňka. Pro rodiče jsou v tělocvičně k dispozici lavičky na sezení, i když upřednostňujeme, aby se rodič tréninků raději neúčastnil a učil dítě samostatnosti.

Podporují nás: